Solpriser

Vid laddning av e-solkort i Solarieappen erhålls bonus. Hur mycket bonus du får vid laddning framgår av Bergvikens Solariums sida i Solarieappen, men normalt ser bonusen ut enligt nedan ( gäller e-solkort i appen, ”Mitt solkort”): 
200 kr + 15% = 230 kr 
400 kr + 20% = 480 kr
600 kr + 25% = 750 kr 

Vid laddning av fysiskt solkort i växelautomat erhålls bonus enligt följande:
100 kr + 10% = 110 kr
200 kr + 15% = 230 kr
300 kr + 20% = 360 kr
400 kr + 25% = 500 kr
500 kr + 30% = 650 kr

Du kan sola för hela det uppladdade beloppet på solkortet (e-solkort och även det fysiska plastkortet) i valfri solbädd, vilket innebär att det faktiska priset blir lägre om du först laddar ett solkort och sedan betalar med detta. Det fysiska solkortet erhålls mot en pantavgift om 20 kr i växelautomaten – utförliga instruktioner finns på denna. E-solkort skapas i Solarieappen och kostar ingenting.

Vid solning betalar du direkt i Solarieappen, antingen med ditt e-solkort (Mitt solkort), med ett betalkort eller med Swish. Du kan även betala med 10kr-mynt eller fysiskt solkort i betalboxarna, dock måste man fortfarande gå via respektive rum/solbädds betalsida i Solarieappen och välja ”Kontant” som betalmetod. Priset för respektive solbädd framgår enligt nedan:

Solrum 1 – Ergoline Excellence 800:  12 kr/min
Solrum 2 – Ergoline 500 UTP:              8 kr/min
Solrum 3 – Ergoline Advantage 400:  10 kr/min
Solrum 4 – Ultra Tan Paragon:              8 kr/min