Solpriser

Vid laddning av e-solkort i Solarieappen erhålls bonus. Hur mycket bonus du får vid laddning framgår av Bergvikens Solariums sida i Solarieappen.

Vid laddning av fysiskt solkort i växelautomat erhålls bonus enligt följande:
100 kr + 10% = 110 kr
200 kr + 15% = 230 kr
300 kr + 20% = 360 kr
400 kr + 25% = 500 kr
500 kr + 30% = 650 kr

Du kan sola för hela det uppladdade beloppet på solkortet (e-solkort och det i plast) i valfri solbädd, vilket innebär att det faktiska priset blir lägre om du först laddar ett solkort och sedan betalar med detta. Fysiskt solkort erhålls mot en pantavgift om 20 kr i växelautomaten – utförliga instruktioner finns på denna. E-solkort skapas i Solarieappen och kostar ingenting.

Vid solning betalar du direkt i Solarieappen, antingen med ditt e-solkort, med ett betalkort eller med Swish. Du kan även betala med 10kr-mynt eller fysiskt solkort i betalboxarna, dock måste man fortfarande gå via respektive rum/solbädds betalsida i Solarieappen och välja ”Kontant” som betalmetod. Priset för respektive solbädd framgår enligt nedan:

Ergoline Excellence 800:   6 kr/min
Ultra Tan Paragon:            5 kr/min
Ergoline 500 UTP:             4 kr/min